Design for Change

  1. Humans – like other species in the tree of life – have a huge range of behaviors
  2. The environment provides signals that trigger selected behaviors
  3. People can treat each other as equals
  4. Design environment that is conducive to such behavior.

Ditch Dogma – Question Everything

Maranke Spoor mentioned “dogma” in relation to permaculture, research and science. More precisely she uses the term mostly in relation to techniques used by permaculture practitioners. It’s interesting that Rafter Sas Ferguson published an interesting post n this subject in March last year.

Could the “dogma” issue be related to a widespread misunderstanding of what permaculture really is? Are we confusing the dogmatic application of techniques with the skeptical application of design philosophy? And if so how did we get there? Continue reading “Ditch Dogma – Question Everything”

BioArt @ Van Abbehuis?

Het Van Abbehuis, tegenover het Van Abbemuseum aan de Bilderdijklaan in Eindhoven. Een markant gebouw met een rijke historie in kunst en cultuur. MAD emergent art center, een van de partners van Aardwerk, gaat een nieuw programma maken voor activiteiten in het Van Abbehuis dit jaar.

Wellicht is er ook een gelegenheid om een langlopende ambitie van Aardwerk te realiseren: een tuin met BioArt installaties. Een ontmoeting van biologie en esthetica. De natuur is voor veel kunstenaars voorbeeld e inspiratie. De natuur raakt bij veel mensen de kunstzinnige of zelfs spirituele snaar. In de natuur gaan functie, esthetica en humor hand-in-hand.

De tuin rond het Van Abbehuis ligt duidelijk in het zicht van het passerende publiek. Met enkele markante bomen, een gazon en plantbedden. Een interessant decor voor kunst en installaties met de natuur als medium.