Summer Boot Camp 2015 Registration/Registratie

Step 1

  • Registration is only final and complete when the correct course fee has been received in our bank account. On cancellation till 30 days before the course you will be reimbursed minus €100 administration costs. On cancellation within 30 days before the start of the course you forfeit the full course fee. ------------------------------- Inschrijving is alleen compleet wanneer het juiste bedrag op onze bankrekening is ontvangen. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus, ontvang je het cursusgeld minus €100 administratiekosten terug. Binnen 30 dagen annuleren voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.

Step 2: Pay / stap 2: betalen
For corporate and government participants:

Before 1 June 2015: please transfer the full fee (depending on the menu you selected) to our account to secure your place in the course.
For private and student participants, please email for discount application.
Note that banks may charge 5 to 10% (or more) in transaction fees.

ASN Bank account
IBAN: NL92 SNSB 0707 1671 08
BIC: SNSBNL2A
Account name: Leo Bakx
Reference: Bootcamp2015 [Your Name]

Deadline for registration and payment for the Boot Camp Course 2015 is 1 June 2015.   Registrations are processed in order of receipt of full payment.

Booking and payment of travel to and from the course venue (Eindhoven, The Netherlands) are your own responsibility.
You are also responsible for your own accommodation arrangements, travel and health insurance. If you like we can arrange accommodation at an additional fee. Please if you have any questions about this.

Voor overheden en bedrijven:

Vóór 1 juni 2015: a.u.b. het volledige cursusbedrag (afhankelijk van het door u gekozen menu) overmaken op ons bankrekeningnummer om uw plaats in de cursus vast te leggen.
Particulieren en studenten kunnen per email vrijblijvend een korting aanvragen.

IBAN: NL92 SNSB 0707 1671 08
BIC: SNSBNL2A
T.n.v.: Leo Bakx
Referentie: Bootcamp2015 [jouw naam]

Sluitingsdatum voor registratie en betaling voor de Boot Camp cursus 2015  is 1 juni 2015. Registraties worden verwerkt in volgorde van binnenkomst.

Boeking en betaling van reizen van en naar de cursusplaats (Eindhoven, Nederland) zijn je eigen verantwoordelijkheid.

Je bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen overnachtingen, reis- en ongevalverzekeringen. Als je wil kunnen we overnachtingen organiseren tegen extra kosten. Heb je hierover vragen, ons dan.

Leave a Reply