Urban Farming Course registration| Jaarcursus stadslandbouw registratie

Step/stap 1

Urban Farming Course 2016
  • Registration is only final and complete when the correct course fee has been received in our bank account. On cancellation till 30 days before the course you will be reimbursed minus €100 administration costs. On cancellation within 30 days before the start of the course you forfeit the full course fee. ------------------------------- Inschrijving is alleen compleet wanneer het juiste bedrag op onze bankrekening is ontvangen. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de cursus, ontvang je het cursusgeld minus €100 administratiekosten terug. Binnen 30 dagen annuleren voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.
  • After submission of your registration you will receive instructions for payment and a brief survey. Na het indienen van je registratie ontvang je binnen 48 uur betalingsinstructies en een korte vragenlijst.

Step 2: Pay / stap 2: betalen

On receipt of your registration you will get a confirmation email with payment details.

Booking and payment of travel to and from the course venue (Eindhoven, The Netherlands) are your own responsibility.
You are also responsible for your own accommodation arrangements, travel and health insurance. If you like we can arrange accommodation at an additional fee. Please if you have any questions about this.

Bij ontvangst van je registratie krijg je een email ter bevestiging met betalingsinstructies.

Boeking en betaling van reizen van en naar de cursusplaats (Eindhoven, Nederland) zijn je eigen verantwoordelijkheid.

Je bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen overnachtingen, reis- en ongevalverzekeringen. Als je wil kunnen we overnachtingen organiseren tegen extra kosten. Heb je hierover vragen, ons dan.