TU/e Community Garden

2015garden_Sinds eind 2014 is Aardwerk betrokken bij de Community Garden van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Dat seizoen eindigde met een gezellig oogstfeestje in het IPO gebouw.

Nieuwe lente, nieuwe kansen. De tuin verdubbelde in oppervlak van 100 naar 200 m2 en vond een warm plekje onder de vleugels van TU/e bestuurscommissie Technologie voor Ontwikkeling (TvO).

Deomcratisch Onderwijs Eindhoven (DOE) is sinds kort verbonden aan de TU/e Community Garden. Onder inspirerende leiding van Katrien Fornoville van DOE gaan de kinderen regelmatig naar de tuin. Zo hielpen ze bijvoorbeeld met het ingraven van het nieuwe tuinhek. Eric van Dijk, de DOE werkplaatsbegeleider, helpt bij het ontwerp en maken van een super-duper poortje, dat de konijnen buiten houdt en de mensen binnen laat.

De layout van de tuin evolueert van een rechtlijnige diagonalen structuur naar een wat meer organische vorm met cirkels. Het begin is gemaakt met het nieuwe deel van de tuin. Hoveniersbedrijf Guustaaf doneerde gesnipperd tuinafval en de TU/e terreinbeheerder verzorgde het verwijderen van de grasmat en graven van een mooi geultje voor onze afrastering.