Urban Farming Module Life & Landscape

Simplified_treeBeginnen bij het begin: Leven & Landschap. Na een korte introductie van de Domeinen van het Leven, oefenen we met het identificeren van geselecteerde planten en dieren. We kijken ook naar enkele schimmels en bacteriën welke van belang zijn voor voedselproductie en -conservering. Je gaat naar huis met kweeksetjes voor zuurkool en yogurt.

Starting at the beginning: Life & Landscape. After a brief introduction of the Domains of Life we practice identifying selected plant and animal species. We also take a look at a few species of fungi and bacteria relevant to food production and conservation. You go home with your own starter kit for making sauerkraut and yogurt. Continue reading

Aardwerk Academie: start tweede periode

ImageJ=1.43uDe eerste nieuwe maan na de start van de astronomische herfst valt op 24 september dit jaar. Een mooi moment om een nieuwe periode te beginnen voor de Aardwerk Academie.

Inschrijven kan via email aan .

Programma en kosten worden in overleg vastgesteld. Aardwerk Academie opereert als een coöperatieve vereniging waar studenten en staf gelijkwaardige leden zijn. Je geeft zelf actief en zelf-verantwoordelijk vorm aan je eigen opleiding.

Aardwerk Academie heeft enkele nieuwe projecten onderhanden, zoals de uitwerking van het Permaculture College of Europe (Europa-brede standaards voor permacultuuronderwijs), het Permaculture Journal, Polderhack Productions Hack Food Waste (Dutch Design Week), HTC workshops en lunch interventies, projecten en stages voor Bachelor, Master en PhD studenten.

Het Aardwerk Academie programma wordt afhankelijk van de vraag in het Nederlands en/of Engels verzorgd.

In deze fase is het mogelijk een internationaal erkend PDC certificaat te behalen (in het eerste jaar) en een Diploma in Applied Permaculture in het tweede jaar. Aardwerk Academie ontwikkelt een eigen systeem van profileren voor een betere en gedetailleerdere kwalificatie van vaardigheden en competenties welke passen binnen het European Qualification Framework systeem.

Permacultuurprincipes

ethical_principles_image2 PC Bloem

Een Nederlandstalige poster met de belangrijkste ethische en ontwerpprincipes van Permacultuur. Vrij te downloaden als PDF document.

Er is ook een poster van de Permacultuur Bloem. Een overzicht van de aandachtsgebieden in de Permacultuur en hun onderlinge relaties. Download als PDF document.

Met dank aan Richard Telford en David Holmgren.

Zie hun web site http://permacultureprinciples.com/

pcprinciples

Kennismaking Permacultuur

circles2 Groentencirkel

In het kader van het Transition Towns Eindhoven (TTE) initiatief organiseren wij permacultuur kennismakingsworkshops op aanvraag bij u in de buurt. Bijvoorbeeld in uw buurthuis of school in de tuin.

Tijdens één dagdeel leert u aan de hand het maken van een mini groentencirkel over de ethische en ontwerpprincipes van permacultuur, combinatieteelt (companion planting) en tuinieren-zonder-spitten (no-dig gardening) en het gebruik van organisch huis-tuin-en-keukenafval als voeding voor uw eetbare tuin.

Voor informatie kunt u zich melden bij [email protected] of [email protected]