Vleesvervangers?

Vleesvervangers? Is dat niet de omgekeerde wereld?

Mensen zijn alleseters. Vleesvervangers suggereert/associeert planten als nep-voedsel (plantaardig) als onderscheid met echt voedsel (vlees).

Afgeleid voedsel

Mensen en (andere) dieren zijn niet in staat zelf voeding (bouw en brandstoffen) te produceren uit water, koolzuur- en stikstofgas, wat mineralen en zonlicht. OK, er zijn creatievelingen die nog wat dieper graven in de chemische keuken en zonlicht vervangen door zwavel, methaan of stikstofverbindingen als energiebron. Maar over het algemeen praten we over op zonlicht gebaseerde zelf-voeders (foto-autotrofen). Planten leveren de primaire oogst. Micro-organismen en groene planten zijn de echte voedselproducenten op aarde, de rest is daar van afgeleid en afhankelijk.

Vlees is afval

Die koe in de wei staat niet te zonnen om vlees voor je hamburger te maken. De koe eet gras, gebruikt 90% van de energie die het gras heeft gemaakt uit lucht, water en zonlicht om zichzelf te voeden, te groeien en te reproduceren. Wat rest (ook bekend als afval)10% van de input eten wij dan weer. Dat is mooi 90% verlies! Koeien, varkens, kippen en dergelijke zijn dus enorme concurenten van mensen als het gaat om voeding. We starten met voedzame planten, gooien 90% weg en consumeren dan wat overblijft.

Vlees is een plantvervanger

Vlees is dus een plantvervanger in de zin van voeding. Het is een heel verkwistende plantvervanger alleen al uit oogpunt van verspilde energie en middelen. Tel daar nog bij de inherente problemen van industriële schaal en je bent helemaal klaar voor een economische en ecologische ramp. Daar glijden we nu steeds sneller naar af.

Minderheid

Mensen zijn behoorlijk in de minderheid als het gaat om voeding. Slachtvee, melkvee en pluimvee staan vooraan bij het uitdelen van voedsel in Nederland. Zo zijn er bijna 4 miljoen koeien, 12,5 miljoen varkens en bijna 100 miljoen kippen in Nederland. Koeien en varkens eten nagenoeg net zo veel als mensen. Laten we veronderstellen dat 30 kippen ongeveer even zwaar zijn als een mens, dan kom nog eens ruim 3 miljoen “mens-equivalenten’. Totaal dus 19,5 miljoen eters. De te voeden bevolking is in Nederland dus niet bijna 17 miljoen eters, maar 36,5 miljoen eters, waarbij mensen in de minderheid zijn. Willen we al die extra eters aan tafel of zullen we dat smakelijke en voedzame plantaardige voedsel gewoon zelf eten?

Energie in de ecologie

Howard T. Odum is een ecoloog die beschouwd mag worden als een belangrijke bron van inspiratie en informatie voor David Holmgren in de ontwikkeling van permacultuur. Odum deed fundamenteel onderzoek naar energiestromen in ecosystemen. Hij maakte (als eerste?) helder inzichtelijk dat de energie in ecosystemen vanaf de primaire productie door planten, snel bergafwaarts gaat in de consumptie door planteneters, vleeseters en afvaleters. Zie ook Wikipedia.

Leidraad in elke duurzame ontwikkeling en ecologisch verantwoorde economie zou deze simpele en heldere inzichten moeten volgen. De rest is gewoon fysieke onzin.

Behoefte aan cool

Vlees is kennelijk de behoeft aan uitdrukking van macht en overvloed. In onze cultuur gaat het allang niet meer om gezondheid en voedingswaarde. Het gaat om geld en machtsvertoon. De ombuiging is dus niet zozeer in het vervangen van de voedingswaarde van vlees, want die is eigelijk -90%. Maar meer een kwestie van een gedachtensprong naar plantaardig voedsel als het summum van overvloed en aanzien. Plantaardig! is cool!

EU: permacultuur & biodiversiteit

Op 19 januari 2010 verscheen* een rapport van de Europeese Commissie over biodiversiteit: Opties voor een EU-visie en een EU-doel voor biodiversiteit na 2010. Daarin onder meer de volgende passage:

“Permacultuur lijkt beloftes in te houden als effectieve beschermer en hersteller van biodiversiteit. Deze aanpak moet nader worden onderzocht en bevorderd. De EU moet er ook voor zorgen een volledig beeld te krijgen van de gevolgen van haar consumptiepatronen voor de biodiversiteit buiten haar grenzen.” – p.8

Continue reading “EU: permacultuur & biodiversiteit”

PermaBlitz Donaties Welkom

Aardwerk organiseert komend voorjaar weer PermaBlitzen in Eindhoven. Iedereen die meedoet stelt de eigen tijd gratis ter beschikking. Om PermaBlitz mogelijk te maken is echter nog steeds ook geld nodig. Vindt u het concept van PermaBlitzen belangrijk voor de ontwikkeling van duurzamer en een gezelliger samenleving, overweeg dan een kleine schenking aan Aardwerk om dit werk voort te zetten. U helpt daarmee ook de mensen die wel meedoen maar eigenlijk niet de kosten kunnen dragen.

Andere manieren om PermaBlitz te steunen zijn donaties in-natura van bijvoorbeeld planten, zaden, (schoon) karton en papier, stro, (schoon) bouwhout en puin en natuurlijk uw tijd en expertise – letterlijk: liefdewerk & oud papier. Ook is Aardwerk geïnteresseerd in het (gratis) gebruik van opslagruimten, wekrplaatsen en transportmiddelen.

Voor een donatie in Euro’s kunt u gebruik maken van de donatieknop hier op de Aardwerk website. Voor in-natura donaties graag contact met ons opnemen via email.