Workshops Esthetica & Design in Permacultuur

resizedimage600338-Fib-Spiral

Vanaf vrijdag 16 mei, 17:30 – 19:30 uur start een serie workshops rond het thema Esthetica & Design in Permacultuur. Na afloop samen iets eten, waarbij iedereen iets meebrengt om te delen. Deelname kost €20 per sessie. De workshops worden in het Nederlands en Engels gegeven. De sessies vinden ééns per twee weken plaats op de High Tech Campus, Professor Holstlaan in Eindhoven. We zijn daar te gast bij de HTC Community Garden vereniging, met 80+ enthousiaste leden. Registreren via het online formulier (in het Engels).

Als je een zelf een permacultuur volkstuin hebt of een project in de openbare ruimte dan zal je te maken hebben met kritiek van buren en passanten: het ziet er rommelig uit. Vaak denken we dat een goed permacultuurontwerp in alleen nuttig moet zijn en dat nuttig en mooi niet samengaan. In de natuur zien we juist dat een mooie vormgeving hand in hand gaat met succes en goede opbrengst. Dat aspect wordt in permacultuur (te) vaak vergeten. Vandaar een serie workshops voor zowel beginners als gevorderden over dit onderwerp. Esthetica is hierbij het uitgangspunt voor permacultuurontwerp.

Onderwerpen die de revue zullen passeren zijn o.a.:

 • de permacultuur prime directive: persoonlijke verantwoordelijkheid nemen
 • de drie ethische principes van permacultuur
 • permacultuur als design filiosofie
 • Holmgren’s permacultuur ontwerpprincipes
 • Mollison’s ontwerpprincipes
 • ontwerpprincipes & processen in de natuur
 • kleur, vorm, textuur
 • geuren en geluiden
 • schaal & afstand
 • recursie
 • symmetrie
 • proportie (Fibonacci / Gulden Snede / Gulden Hoek)

Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen ongeacht vooropleiding of ervaring.

HTCgardenlocation

Vooraf opgeven kan via een mailtje naar leo@aardwerk.org. Handig voor de planning van het ‘pot luck dinner’ na afloop van elke sessie. Maar je mag ook gewoon zo binnen lopen. Afrekenen in het veld.

Programma:

16 mei: introductie Ethiek, Esthetica en Design in permacultuur
Schets van de situatie – waarneming in de tuin: wat ervaar je als mooi/lelijk
Reflectie: waarom ervaar je iets als mooi/lelijk/rommelig/ordelijk?
Vorm en functie – in de (levende) natuur bepaald de vorm wat de functie is
– voorbeelden: moleculaire biologie – eiwitten:sleutels/sloten; lipiden: membranen; vingers – manipulatie
– mooie vorm is succesvolle functie (goed)? Lelijk is onsuccesvol (slecht)?
Vormgeving: zingeving, functie, doel
Ethiek: vgl C2C, Biomimicry, Biologisch, Industrie, permacultuur (prime directive)
Waarneming in het veld; reflectie: hoe/waarom zijn ontwerp keuzes ethisch?

30 mei: 3 Ethische principes; Verhouding
Ethische principes: vertroetel de aarde; koester de mensen; stel grenzen en deel de weelde
Waarneming in het veld; Reflectie
Verhouding: waarneming in het veld, filmpje Nature by Numbers
Abstractie: Fibonacci, Gulden Snede, Gulden Hoek, functie?
Terugbrengen in het veld: layout, hoogte, lengte breedte (tijd?) paden, bedden, omtrek, planthoogte, afstanden…

13 juni: Ontwerpprincipes* 1-3; Symmetrie
1: observeer en reageer
2: oogst en bewaar energie
3: oogst een opbrengst
Waarneming in het veld en reflectie
Symmetrie: waarneming in het veld, foto’s
Abstractie: punt, tweezijdig, radiaal, functie?
Terugbrengen in het veld: layout, paden, bedden, omtrek, tijd?

*Holmgren ontwerpprincipes

27 juni: Ontwerpprincipes 4-6; Schaal
4: Zelfregulatie & feedback
5: Biologische middelen en ecosysteemdiensten gebruiken
6: Niets is afval, maak geen afval, laat niets ongebruikt, verspil niets
Waarneming in het veld en reflectie
Schaal: waarneming in het veld: foto’s
Abstractie: systemen, elementen, super- en subsystemen, menselijke maat, industriële schaal, schaalvrij (fractaal), tijdschaal
Terugbrengen in het veld: layout, plant keuze, paden, bedden, successie-planning

11 juli: Ontwerpprincipes 7-9; Complexiteit
7: Ontwerp de grote lijnen – eenvoudige methodes; details organiseren zichzelf
8: Combineer en integreer
9: Kleine en geleidelijke oplossingen
Waarneming in het veld en reflectie
Complexiteit: waarneming in het veld, foto’s
Abstractie: stochastische processen, turbulentie, CA, zelf-organisatie (voorwaarden)
Terugbrengen in het veld: layout, paden, bedden, hoogte, stroom en stok

1 augustus: Ontwerpprincipes 10-12; Contrast en Continuïteit
10: Diversiteit
11: Randeffect
12: Verandering, successie
Waarneming in het veld en reflectie
Contrast & continuïteit: waarneming in het veld, foto’s
Abstractie: Licht/donker, zacht/hard, groot/klein, ritme, saai/boeiend
Terugbrengen in het veld: layout, paden, bedden, hoogte, achtergrond/feature, zentuin

Concepten & Toepassingen
Aan de hand van de praktijk in de HTC Community Garden onderzoeken we concepten van ethiek, esthetiek en vormgeving in permacultuur.
Deelnemers worden van harte uitgenodigd materiaal mee te brengen van hun eigen moestuin, buurtmoestuin of stadslandbouwproject, die dan als cases behandelt kunnen worden. Elke sessie wordt afgesloten met een ontwerpschets die je in de eigen situatie kan toepassen.

kosten: €20 pp/per sessie
Volg alle 6 sessies voor de pakketprijs* van €110.
*Vooraf te betalen bij de eerste sessie

Voor wie van plan is meer cursussen te volgen bij Aardwerk Academie, zoals de Zomerschool en master classes kan sessies “sparen” .
Als deelnemer krijg je een “spaarkaart” voor de Aardwerk Academie cursussen. Een volle spaarkaart (≥72 uur) is gratis in te wisselen voor een internationaal erkent Permaculture Design Course certificaat.

Deze activiteit vormt een onderdeel van het Aardwerk Academie programma.