PermaBlitz

PermaBlitz

permacultura (courtesy: Bill Mollison)Een PermaBlitz is een transformatie van je tuin tot een eetbare tuin in één dag met een groep mensen. Om de beurt gaan de deelnemers bij elkaar de tuin omtoveren, volgens ontwerpprincipes van permacultuur. Om mee te doen is geen ervaring met permacultuur nodig. Behalve dat je leert over permacultuur en het aanleggen van eetbare tuinen, is het meedoen aan een PermaBiltz vooral ook gezellig waarbij je vrienden en buren beter leert kennen.

De PermaBlitz is een verschijnsel dat begon in Melbourne, Australië, in 2006. Het idee was om Melbourne eetbaar te maken, tuin voor tuin. Voor meer informatie (in het Engels) kun je terecht op de web site vanPermaBlitz.net.

Het PermaBlitz proces omvat behalve de Blitz-dag zelf één of meer voor-bezoeken door een permacultuurontwerper om de situatie op te nemen met de eigenaar van de tuin. Er wordt een situatieschets gemaakt, geïnventariseerd welke elementen (o.a. planten, systemen) waardevol zijn om te behouden, welke wensen, gewoonten de gebruikers hebben, informatie verzameld over weerpatronen, buren etc.

De eigenaar van de tuin dient te zorgen voor de (eventuele) aanschaf van materialen zoals compost, mulch, planten, regenton, lege flessen (als borderafscheiding) en dergelijke. Tijdens de voorbespreking met de eigenaar worden hierover afspraken gemaakt.

De deelnemers wordt gevraagd wat eigen gereedschap (schop, handschoenen) en lunch (om te delen) mee te brengen.

Deelname is verder helemaal gratis. Opgeven per email bij Aardwerk.

Een PermaBlitz is een goede introductie in de permacultuur en kan gezien worden als een opstap naar de Permaculture Design Certificate cursus.

Een mini PermaTuin in 30 minuten

Het aanleggen van een eigen eetbare tuin is een fluitje van een cent met permacultuur. Geen gespit, geen zweet. Wel een goede (logistieke) voorbereiding. Met de simpele benodigdheden bij de hand kun je in 30 minuten een moestuintje van 5 x 5 meter aanleggen. Onderhoud is minimaal en je kunt er jaar op jaar van oogsten zonder gedoe met bestrijdingsmiddelen of gewasrotatie. Heb je ergens een hoekje in je tuin over of je wilt de middenstrook van je garage oprit een betere functie geven dan is dit misschien wel iets voor jou. En je heb meteen een lokale bestemming voor je oude kranten, kartonnen dozen en bijna al je keukenafval. Dat scheelt in je vuilnisbak en natuurlijk in het hele transport en afvalverwerkingsgebeuren.

Download de bijgaande PDF (3,5 Mbytes): 30mpermatuin-folder

Stuur eens een foto van jouw 30 minuten tuin. De leukste inzending krijgt een van de laatste exemplaren van het enige Nederlandstalige boek over permacultuur: Tuinen van Overvloed van Fransje de Waard. Foto’s insturen voor 30 september 2009 naar info@aardwerk.org.