Aardwerk Stages & Projecten | Internships

Ben jij een MBO, HBO of WO student? Op zoek naar een leuke en leerzame stage of (afstudeer-) project in kleinschalige en duurzame ontwikkeling? Dan is een stage of project bij Aardwerk wellicht iets voor jou.

Are you a vocational, BA or MA student? Looking for a fun and educational internship or project in small scale and sustainable development? Maybe Aardwerk has just the thing for you.

Aardwerk beweegt zich op het snijvlak van wetenschap, kunst, ambacht en gemeenschapsontwikkeling. We zijn een internationaal inclusieve groep ondernemende mensen. Bij ons staat leren door doen centraal. We werken vanuit zelf voorzien in primaire behoeften (energie, water en voeding).

Aardwerk operates on the interface of science, art, craftmanship and community development. We are an internationally inclusive group of enterprising people. Central in our philosophy is learning by doing. We work from self-sufficiency in primary needs (energy, water and food).

Onze projecten zijn kleinschalig en nauw verbonden met de “genius loci” en de locale gemeenschap. We zijn niet vies van technologie, met gezonde skepsis. Permanente innovatie is waar we leven. We organiseren evenementen voor publiek en ontwerpen en beheren o.a. buurtmoestuinen en voedselbossen. We hebben een uitgebreid nationaal en Europees netwerk op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Our projects are small scale and closely tied to the “genius loci” and the local community. We’re not averse of technology, with healthy scepcis. Permanent innovation is where we live. We organise public events, design and manage e.g. community gardens and food forests (a.k.a. forest gardens). We have large national and European network in sustainable develpment.

We hebben stageplekken voor studenten uit allerlei richtingen, van ontwerp en onderzoek tot tuinieren en theater. Als het maar uitdagend en vooral leuk is!

We have internship openings for students of many different departments, from design and research to gardening and theatre. As long as it challenging and fun!

Voor internationale studenten: we spreken Engels en help je graag bij het oefenen van je Nederlandse conversatie vaardigheden.

For international students: we speak Enlish and love to help you practice your Dutch conversation skills.

Heb je belangstelling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Interested? Contact us for an obligation free introduction.

Projecten & Vacatures 2016/17

p1030977Dit seizoen hebben we een aantal nieuwe projecten onder handen.

  1. Kwekerij voor een restaurant in Eindhoven.
    Deels een decoratieve en functionele tuin in het restaurant zelf. Deels een kwekerij en collectieve buurtmoestuin op braakliggend terrein in Meerhoven. Proeftuinen letterlijk en figuurlijk. Een bijdrage aan een nieuwe strategie voor versnelling van klimaatadaptatie en lokale voedselvoorziening.
  2. BioBeest (was: Proeftuin 1): programmering evenementen voor buurtmoestuinen met bio-arts, organic tech, super foods en good life experience.
  3. PhytoNomicon: boek, speelkaarten en app in Fantasy RPG stijl over voedingsgewassen – groenten, fruit en culinaire kruiden. Onderdeel van het ZoëNomicon project. – teksten schrijven, grafische visualisatie, database met gebruikersinterface in WordPress bouwen, UI en UX ontwikkelen, native app bouwen voor iOS, Android en andere platforms zoals Raspi.
  4. European Permaculture Network, Communication & Image: internationaal netwerkproject. We ontwikkelen een online platform voor samenwerking, gids van organisaties mensen en leerplekken, kalender van cursussen, workshops en evenementen en schrijven en redigeren artiekelen, begeleiding auteurs en organiseren vertalingen in alle Europese talen. Met mogelijkheden voor journalistiek, fondsenwerving, CRM, group ware tool development, vertalingen en meer. Voertaal: Engels.
  5. European Permaculture Convergence @ Floriade 2022: organisatie en promotie.

Voor deze – en andere – projecten zoeken we stagiaires en vrijwillgers. Volg je een opleiding en/of heb je talenten in duurzaamheid, agroecologie, technologie, vrije of toegepaste kunsten, administratie, fundraising, communicatie, programmeren, zorg en welzijn, spel, drama, muziek, gastvrijheid en catering? Meld je nu aan per email voor een kennismaking.

Je maakt deel uit van een jong en dynamisch team van creatieven, makers, tuiniers, coders etc. We zitten meestal in het centrum van Eindhoven en diverse plaatsen “in het veld” in Gestel, Meerhoven en Woensel. Bij sommige taken is het mogelijk deze van thuis uit te doen.

Op zoek naar stage of project?

P1100521Ben jij student MBO, HBO of WO en op zoek naar een stage in duurzaam ondernemen, ontwerpen, communiceren etc, dan heeft Aardwerk een mooie uitdaging voor jou.

Aardwerk is betrokken bij diverse stadslandbouw en buurtmoestuinprojecten. Internationaal doen we mee met de ontwikkeling van duurzaamheidsonderwijs en onderzoek naar het effect van duurzaam ontwerp van leeromgevingen.

Bij onze stadslandbouw projecten houden we ons bezig met kweken van groeten, klein fruit, kruiden en paddestoelen. Aardwerk verzorgt programmeering bij buurtmoestuinprojecten met het oog op buurtontwikkeling, sociale cohesie, culturele uitwisseling en culinair avontuur. Aardwerk werkt ook regelmatig mee aan hackathons en maker-evenementen.

Je kan bij Aardwerk een project doen, van enkele dagen in hackathon-stijl tot drie of zes maanden. Doe je een afstudeerproject dan kan dat uitlopen tot 9 maanden of meer.

Stages zijn beschikbaar voor periodes van 3 tot 6 maanden op het gebied van communicatie, social design, tuinontwerp, tuinieren, edutainment, programmering, logistiek, fondsenwerving, deelnemerwerving, evenement organisatie en management etc…

Je mag deskundige begeleiding verwachten, met duidelijke kaders, ruime vrijheid en onverwachte uitdagingen.

Werk meer aan Het Goede Leven – Bee There…

P1100600-lrg