Duurproef Nieuwe Economie

P1050480 P1050481

v.l.n.r: oude monetaire economie; nieuwe in natura economie

We volgen de groei van twee economische modellen. De monetaire economie die gebaseerd is op de administratieve rekeneenheid voor mensen-arbeid. De in natura economie is gebaseerd op primaire productie, conversie van hier-en-nu beschikbare middelen. bijgaande foto’s zijn de stand van zaken twee maanden nadat de zaden geplant zijn.

Je kan de duurproef volgen op atelier.aardwerk.org.

Statia Permanaut in Residentie

Welcome to StatiaMet gepaste trots kan ik melden dat Aardwerk vanaf 1 oktober 2013 een Permanaut in Residentie programma verzorgt in de Mirjam C. Schmidt Botanical Garden van STENAPA op Sint Eustatius in Caribisch Nederland.

Doel van het project is de Botanische tuin te ontwikkelen tot een zelfvoorzienende motor van de taken die STENAPA heeft in natuurbeheer en -ontwikkeling op het eiland. Een eerste toepassing van het Right Livelihood model dat Aardwerk ontwikkelt.

In eerste instantie loopt het project van 2013 tot 2016, met een optie voor verlenging.

Vrijwilligers en stagiaires gezocht

Het project biedt ruimte voor vrijwilligers en stagiaires op het gebied van natuurbeheer, tuinbouw, (landschaps-) architectuur, sociale economische ontwikkeling, agro-ecologie, bio-based enterprise, lifestyle studies, eco-tourisme, natuur & communicatie en permacultuur. Belangstellenden kunnen zich met CV en motivatie aanmelden via email.

Stagiaires en vrijwilligers werken steeds voor een periode van 6 maanden op Statia. Periodes starten in oktober en april.

De eerste stagiaire staat al in de startblokken en gaat meteen al in oktober 2013 aan de slag. Ze studeert Kust- en Zeemanagement bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden en zal zich bezighouden met de diverse aspecten in de botanische tuin die specifiek zijn voor het tropische eilandklimaat en de invloed op planten en daarmee samenhangende economische consequenties.

Permanaut in Residentie Boxtel

P1050416Een tweede Permanaut in Residentie project gaat van start in Boxtel. Ook hiervoor zijn wij op zoek naar kandidaten voor het beheer en ontwikkelteam. Zowel vrijwilligers als stagiaires kunnen zich NU aanmelden. Met name vrijwilligers uit Boxtel zijn nadrukkelijk uitgenodigd!

Ook hier geldt dat er gewerkt wordt in periodes van 6 maanden die steeds starten in oktober en april.

Het Permanaut in Residentie project houdt o.a. dat je gedurende de periode van 6 maanden woont en werkt op de lokatie van het project (Boxtel of Statia). Je werkt samen met partners van Aardwerk en het lokatie-team. Aardwerk zorgt voor gedegen coaching waarbij ervaren permanauten uit binnen en buitenland als gast-coaches betrokken worden.

Kernteam: luchtwortels en penwortels

Per lokatie wordt een kernteam gevormd. Hierin zitten mensen die zich sterk binden met de lokatie (penwortels) en mensen die de kracht in de dynamiek van het komen en gaan vinden (luchtwortels). Beiden vervullen een essentiële functie in de teams. Geschikte vrijwilligers en stagiaires kunnen uitgenodigd worden door te stromen naar het kernteam.

PDC zit er weer op!

P1030238

Zes nieuwe permanauten! Met ambities variërend van eigen leven tot 4ha stadslandbouw. Het was weer een fascinerende groep. Reuze bedankt allemaal dat ik met jullie twee weken mocht delen en leren.

Van Cooth Landschool

Screen shot 2013-07-24 at 16.24.52Tijdens de cursus voerden we gesprekken met de gemeente van Boxtel over de plek waar we zitten aan Het Klaverblad 13. Geïnspireerd door de nieuwe inzichten in Right Livelihood, de fantastische plek en de visionaire taal van het Legaat Van Cooth ontstond het idee om een eigen plan te schrijven voor de herontwikkeling van de lokatie.

Een lerende gemeenschap met sterke wortels in de plek en de lokale gemeenschap, gastvrij open naar de wereld, met ‘natural resource management‘ en ‘deel de weelde’ als leidende principes voor een innovatief business model. We zullen zien waarheen het organisch wil groeien.

PermaEducatie Opleiding op komst

Atelier Aardwerk DKA 2.0Bij Aardwerk wordt hard gewerkt aan een full-time opleiding tot een breed inzetbare docent / trainer / facilitator met permacultuur als leidraad in alle aspecten van de cursus.

De opleiding heeft enerzijds als doel mensen op te leiden voor de diverse permacultuurscholen in binnen en buitenland, niet op de laatste plaats de Permacultuur Academie Zutphen en Atelier Aardwerk zelf. Permacultuur en emergent systems design biedt een integraal raamwerk voor het ontwerpen en uitvoeren van veerkrachtige en duurzame bedrijven, organisaties, economieën en samenlevingen. Daarom verwachten we anderzijds dat afgestudeerden ook een plek vinden in onderwijs voor biobased economies, design, architectuur, ruimtelijke ordening, maatschappelijke ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen en nieuwe economie. Daarnaast zullen zij werk vinden of creëren als adviseurs en ontwikkelaars in veranderingsprocessen in bedrijven en organisaties, CPO, educatieve uitgeverijen, mvo, overheden etc.

Welke vorm de opleiding precies gaat aannemen is nog sterk in ontwikkeling. We leggen nu de laatste hand aan een beknopte studiegids. Opties zijn ondermeer te starten als een minor binnen bestaande opleidingen of als particuliere school. We overwegen een part-time variant voor volwassenen die van beroep willen veranderen, eventueel naast een bestaande baan. De kosten worden in overleg vastgesteld.

Mogelijke vestigingsplaats is de Groene Campus van het voorgenomen DKA 2.0 initiatief (op het terrein van het voormalige De Kleine Aarde in Boxtel).

Mogelijke start op kleine schaal in juli 2014 als zomerschool, met een grondige introductie in ontwerp van educatieve ecosystemen. Met uitgebreide aandacht voor systeem denken en ethiek en ontwerpprincipes.

Aanmelden

Wie zich alvast vrijblijvend wil aanmelden als potentiële student kan zich aanmelden met contactgegevens, cv en motivatie via email aan leo@aardwerk.org.

Permacultuur Academie – Docentenopleiding i.o.

paztransparentMirjam Olsthoorn, samen met Pedro Duarte initiatiefnemers van de Permacultuur Academie in Zutphen, nodigde Aardwerk onlangs uit deel te nemen in de ontwikkeling van nieuwe beroepsopleidingen voor permacultuur in Nederland. Daarbij werkt de academie samen met verschillende erkende MBO en HBO instituten.

Docentenopleiding in oprichting

Aardwerk is voornemens het onderdeel docentenopleidingen verder uit te werken in de vorm van programma’s voor full-time en part-time studies op MBO en HBO niveau (Bachelor, Master, minors en wellicht MBO programma’s voor onderwijsassistenten). Daarvoor wordt op de voormalige De Kleine Aarde locatie in Boxtel een PermaEducatie Atelier ontwikkeld als onderdeel van het Groene Campus initiatief DKA 2.0 van Vincent Snels & Martijn Messing.

Permacultuur emergent systeem ontwerp ligt natuurlijk aan de basis van de opleidingen.

Internationaal

De opleiding maakt zich sterk voor internationalisering in het bijzonder via het European Permaculture Teachers netwerk. Gastdocenten uit en uitwisselingsprogramma’s met diverse opleidingsinstituten in Europa, Australië, Nieuwzeeland, Afrika, Caribisch Nederland en Azië worden nu ontwikkeld.

Beroepsperspectief

Afgestudeerden kunnen meteen aan de slag als docent, mentor of onderwijsassistent in de diverse permacultuuropleiding en Nederland, Vlaanderen en Europa.

Het behalen van het internationaal erkende Permaculture Design Certificate (in het eerste studiejaar) en Diploma in Applied Permaculture (aan het eind van het tweede studiejaar) is een integraal onderdeel van de opleiding.

Vacatures

Per onmiddellijk heeft de PermaDocentenopleiding vacatures voor vrijwilligers die willen meewerken aan de ontwikkeling van de academie. Mogelijke activiteiten zijn bedenken en maken van lesprogramma’s en leermaterialen, ontwerpen van leeromgevingen (binnen en buiten), meewerken in de schooltuin en woon-werk faciliteiten. In een later stadium is er vrijblijvend perspectief op een betaalde functie binnen de opleiding.

Vanaf het komende studiejaar (2013-2014) hebben we diverse stageplaatsen beschikbaar op het gebied van onderwijs, communicatie, organisatie, ambachten, agro-ecologie etc. Studenten kunnen ook afstudeerprojecten doen bij de Academie.

Vrijwilligers en stagiaires and afstudeerders krijgen een uitgebreide introductie in permacultuur.

Belangstellenden kunnen zich melden via een email aan leo@aardwerk.org.