PermaBlitz

Wat is een PermaBlitz?

Een PermaBlitz is een transformatie van je tuin tot een eetbare tuin in één dag met een groep mensen. Om de beurt gaan de deelnemers bij elkaar de tuin omtoveren, volgens ontwerpprincipes van permacultuur. Om mee te doen is geen ervaring met permacultuur nodig. Behalve dat je leert over permacultuur en het aanleggen van eetbare tuinen, is het meedoen aan een PermaBlitz vooral ook gezellig waarbij je vrienden en buren beter leert kennen.

De PermaBlitz is een verschijnsel dat begon in Melbourne, Australië, in 2006. Het idee was om Melbourne eetbaar te maken, tuin voor tuin. Voor meer informatie (in het Engels) kun je terecht op de web site vanPermaBlitz.net.

Het Proces

Het PermaBlitz proces omvat behalve de Blitz-dag zelf één of meer voor-bezoeken door een permacultuurontwerper om de situatie op te nemen met de eigenaar van de tuin. Er wordt een situatieschets gemaakt, geïnventariseerd welke elementen (o.a. planten, systemen) waardevol zijn om te behouden, welke wensen, gewoonten de gebruikers hebben, informatie verzameld over weerpatronen, buren etc.

Rol gastgever & deelnemers

De eigenaar van de tuin dient te zorgen voor de (eventuele) aanschaf van materialen zoals compost, mulch, planten, regenton, lege flessen (als borderafscheiding) en dergelijke. Tijdens de voorbespreking met de eigenaar worden hierover afspraken gemaakt.

De deelnemers wordt gevraagd wat eigen gereedschap (schop, handschoenen) en lunch (om te delen) mee te brengen.

Deelname is verder helemaal gratis. Opgeven per email bij Aardwerk.

En als het naar meer smaakt…

Een PermaBlitz is een goede introductie in de permacultuur en kan gezien worden als een opstap naar de Permaculture Design Certificate cursus.

Leave a Reply