Aardwerk Boot Camp

An in-depth introduction into pragmatic design philosophies for making The Good Life*. With e.g.: permaculture, biomimicry, blue economy and The Natural Step. You may be eligeble for the internationally recognised PDC certificate by finishing the course successfully. Starting December 2015.

The course is suitable for anyone who wants to contribute to biodiversity, nature and lanscape management at any scale from the kitchen counter top to ecological backbone structure in a practical way. An opportunity for urban citizens to learn how they can make a substantial contribution to extending the national ecological backbone structure right from there own back yard and indoor living spaces. Stimulation biodiversity and securing our own health, wellbeing and sustainable economic success.

You will learn to recognize and leverage the opportunities in your environment and yourself. By clever useage you will stimulate and improve on the functioning of the genious of the nature around us. By pampering the earth, you improve the plants and animals. Better and happier plants and animals result in better food and living environments. A better living environment results in happy, healthy and sustainably employable people and a healthy community. Or like Ron Finley of Los Angeles puts it: “Change the soil, change the people”.

*Sustainable design philosophies provide a practical guide to shaping this better world, The Good Life.

There are 3 options:

 1. Compact: Two weeks consequtive. A brilliant immersive experience in the philosophy and practice of developing sustainable regenerative systems in a supportive community. A guaranteed life changing experience.
  We start this option once every qaurter, from March 2016. Exact date to be announced.
  Location: Eindhoven
  Tickets: €1210, excluding accommodation (and BTW for businesses and organisations).
  People with a Groen & Doen Voucher will receive a rebate of €210.
 2. Spread over the year: ten weekends spread over 10 months. With gap-time to digest and reflect on the contents of the course in your own world. This option shows you designs in all seasons, with a unique perspective on the cycles of growth and maturing project.
  This option starts once every quarter, staring Saturday 7 November 2015. There are still a few places available.
  Location: Eindhoven
  Tickets: €1210, excluding accommodation (and BTW for businesses and organisations).
  People with a Groen & Doen Voucher will receive a rebate of €210.
 3. Custom format for groups: for groups between 12 and 24 participants we can design a course specific for your needs and opportunities.
  Location: to be discussed
  Tickets: from €1200 per person (excluding BTW). Please ask for a quote.

The course is delivered in English or Dutch. Suitable for expats looking for new local friends and things to do in a global community.

All courses may be eligible for a “Groen en Doen Voucher” – no guarantee of course a vouncher will be awarded.

Registration and payment
Please register by email. Please include your contact details and which course you want to attend. You will receive payment details upon registration.
Course fees need to be payed in full three weeks before the first day of the course.

To apply for a voucher please visit the web site of Groen en Doen.

 

[Nederlands]

Een uitgebreide introductie tot pragmatische ontwerpfilosofie voor het ontwerpen van Het Goede Leven*. Met o.a. permacultuur, biomimicry, blue economy en the natural step. Met deze cursus kan je het internationaal erkende PDC certificaat behalen – start in december 2015.

Deze cursus is geschikt voor iedereen die praktisch bijdraagt aan biodiversiteit, natuur- en landschapsbeheer op elke schaal van de keuken tafel tot ecologische hoofdstructuur. Voor stadsmensen een gelegenheid te leren hoe de eigen tuin en interieur een substantiële bijdrage kan leveren aan het doorzetten van de Nederlandse ecologische hoofdstructuur, het stimuleren van biodiversiteit en daarmee veiligstellen van onze eigen gezondheid, welbevinden en economisch duurzame succes.

Je leert de mogelijkheden in je omgeving herkennen en optimaal gebruiken. Door een slim gebruik stimuleer en verbeter je het functioneren van het genie van de natuur om ons heen. Door de bodem te verbeteren, verbeter je de planten en dieren. Door betere, gezondere en blijere planten en dieren, krijgen we beter eten en een gezonder leefklimaat. Met een gezonder leefklimaat krijgen we blije, gezonde en duurzaam inzetbare mensen en een gezonde samenleving. Of zoals Ron Finley uit Los Angeles het stelt: “change the soil, change the people”.

*Duurzame ontwerpfilosofie geeft heel praktische handvatten om vorm te geven aan die betere wereld, aan Het Goede Leven.

Er zijn 3 varianten:

 1. Compact: twee weken aaneensluitend. Een fantastische ervaring van onderdompeling in het gedachtengoed en de praktijk van het ontwikkelen van duurzame systemen in groepsverband. Een gegarandeerde ommekeer in je leven.
  Deze vorm bieden we eens per kwartaal aan te beginnen in maart 2016. Exacte datum volgt nog.
  Locatie: ergens in Eindhoven
  Kosten: €1210, exclusief accommodatie (plus BTW voor bedrijven en instellingen).
  Voor mensen met een Groen & Doen Voucher geven we een korting van €210.
 2. Gespreid: tien weekends verspreid over 10 maanden. Met grote tussenpozen om de stof op eigen gelegenheid te verwerken in je eigen omgeving. Deze variant voert je door alle seizoenen van het jaar, met een uniek perspectief op langlopende groei en bloei cycli.
  Deze vorm start eens per kwartaal. Eerstvolgende start op zaterdag 7 november 2015.
  Locatie: ergens in Eindhoven
  Kosten: €1210, exclusief accommodatie (plus BTW voor bedrijven en instellingen).
  Voor mensen met een Groen & Doen Voucher geven we een korting van €210.
 3. Maatwerk voor groepen: voor groepen van minimaal 12 en maximaal 24 personen ontwerpen we een variant die past bij uw mogelijkheden en wensen.
  Locatie: in overleg te bepalen
  Kosten: vanaf €1200. Vraag een offerte.

De cursus wordt gegeven in het Nederlands en/of Engels, zeer geschikt voor expats op zoek naar iets nieuws en nieuwe vrienden in een globale gemeenschap.

Voor alle cursussen geldt dat deelname in aanmerking komt voor het aanvragen van een Groen en Doen Voucher – zonder garantie natuurlijk dat je de voucher krijgt toegewezen.

Registratie en betaling
Registratie per email. Graag je contactgegevens duidelijk vermelden en voor welke cursus je opgeeft. Je ontvangt details over betaling bij aanmelding.
Cursusgeld moet drie weken voor aanvang van de cursus overgemaakt zijn.

Je kan een voucher aanvragen via de website van Groen en Doen.