Goed gezelschap

Het mooie van een klein tropisch eiland als Statia, ongeveer 32 km2, is dat natuur en cultuur zo dicht bij elkaar liggen. Land- en tuinbouw velden liggen op een paar kilometer afstand van min of meer oorspronkelijk tropische savanne en oerwoud.

Gemeenschap

In het natuurlijke oerwoud is goed te zien dat vele planten, dieren en andere organismen een hechte gemeenschap vormen. Ze ondersteunen elkaar, beschermen elkaar, voeden elkaar. Een levende gemeenschap die onderling ecosysteemdiensten uitwisselt.

Isolatie

Land- en tuinbouw selecteert en isoleert één soort uit het geheel die als commercieel gewas (cash crop) worden verbouwd. De natuurlijke ecosysteemdiensten, zoals bescherming tegen plagen en ziektes of voorzien in de kringloop van voedingsstoffen, moeten in een dergelijk systeem worden overgenomen door de boer. Anders stort het systeem in elkaar.

Combinatieteelt

Combinatieteelt is een methode die in permacultuur graag toegepast wordt. Traditioneel hebben we het dan over enkele gewassen die elkaar ondersteunen. Maar hoe dichter de natuurlijke situatie wordt benaderd hoe minder energie en middelen de boer hoeft te besteden aan het instandhouden van een veerkrachtig en ‘stabiel’ productiesysteem.

Integraal productiesysteem

Een duurzaam productiesysteem bevat organismen uit alle domeinen van Leven: planten, dieren en microorganismen. Deze vormen een hechte gemeenschap, net zoals het natuurlijke voorbeeld. Het verschil is dat het bewust ontworpen is door de mens, speciaal aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Een integraal systeem dat zich ontwikkeld in de loop van de tijd. Waarbij de economische groei zit in de toename van biodiversiteit en de veelzijdigheid van nuttige opbrengsten.