Economische economie

Een paar woorden en over economie.

Economie vanuit een permacultureel perspectief is een kwestie van resource management, het beheer van beschikbare middelen – materie, energie en arbeid, ten nutte van het levensonderhoud van mensen.

In onze moderne maatschappij is de economie van alledag voornamelijk gebaseerd op het kapitalistisch industriële model van ondernemen. Zonder hier nu dieper op in te gaan wil ik graag een paar plaatjes presenteren die drie verschillende economische modellen illustreren. Let wel: dit zijn geïdealiseerde schematische modellen. In eerste instantie gaat het over het aspect materie. Continue reading “Economische economie”