Workshop PermaEducatie – vooraankondiging

Binnenkort volgt meer informatie over een workshop in Tilburg die Aardwerk in vriendelijke samenwerking met Fontys Lerarenopleiding Tilburg organiseert over Leven Lang Leren, permacultuur en duurzaamheidsonderwijs. De workshop is bedoeld voor professionals in allerlei sectoren waar educatie en duurzame ontwikkeling van belang zijn, zowel in regulier onderwijs als buitenschoolse situaties.

De datum kan je alvast noteren: vrijdag 5 april. Met in de ochtend bijdragen vanuit permacultuur en ‘s middags vanuit de docentenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs.

Dit is een activiteit in het kader van het European Permaculture Teachers partnership.