Mulch

Mulch is een Engels woord. Veel mensen twijfelen over de uitspraak. Klinkt ongeveer als “multsj”. Hieronder een geluidsfragment:

Mulchen is een imitatie van wat er in een natuurlijk bos of oerwoud gebeurt. Er zijn daar geen kabouters die afgevallen blaadjes, dode takken, planten, dieren en dergelijk weghalen en ergens anders op een hoop vegen (composthoop). Het dode spul blijft liggen waar het valt, verteert ter plekke en dient als voeding van de (volgende generatie) planten, dieren, schimmels en bacteriën. Efficiënt, zonder geleur of inzet van onnodige energie en tijd.

Als er een keuze is, verdient mulchen de voorkeur boven composteren. Daarvoor moet dan wel in het ontwerp van de tuin rekening worden gehouden met het voorzien in voldoende verteerbaar materiaal op de plaatsen waar dat nodig is. Een investering van organisch materiaal om een dergelijk ontwerp op te starten is normaal en te verantwoorden als de te verwachten opbrengst aan mulch de investering overtreft binnen afzienbare tijd.