EU: permacultuur & biodiversiteit

Op 19 januari 2010 verscheen* een rapport van de Europeese Commissie over biodiversiteit: Opties voor een EU-visie en een EU-doel voor biodiversiteit na 2010. Daarin onder meer de volgende passage:

“Permacultuur lijkt beloftes in te houden als effectieve beschermer en hersteller van biodiversiteit. Deze aanpak moet nader worden onderzocht en bevorderd. De EU moet er ook voor zorgen een volledig beeld te krijgen van de gevolgen van haar consumptiepatronen voor de biodiversiteit buiten haar grenzen.” – p.8

Continue reading “EU: permacultuur & biodiversiteit”