Vleesvervangers?

Vleesvervangers? Is dat niet de omgekeerde wereld?

Mensen zijn alleseters. Vleesvervangers suggereert/associeert planten als nep-voedsel (plantaardig) als onderscheid met echt voedsel (vlees).

Afgeleid voedsel

Mensen en (andere) dieren zijn niet in staat zelf voeding (bouw en brandstoffen) te produceren uit water, koolzuur- en stikstofgas, wat mineralen en zonlicht. OK, er zijn creatievelingen die nog wat dieper graven in de chemische keuken en zonlicht vervangen door zwavel, methaan of stikstofverbindingen als energiebron. Maar over het algemeen praten we over op zonlicht gebaseerde zelf-voeders (foto-autotrofen). Planten leveren de primaire oogst. Micro-organismen en groene planten zijn de echte voedselproducenten op aarde, de rest is daar van afgeleid en afhankelijk.

Vlees is afval

Die koe in de wei staat niet te zonnen om vlees voor je hamburger te maken. De koe eet gras, gebruikt 90% van de energie die het gras heeft gemaakt uit lucht, water en zonlicht om zichzelf te voeden, te groeien en te reproduceren. Wat rest (ook bekend als afval)10% van de input eten wij dan weer. Dat is mooi 90% verlies! Koeien, varkens, kippen en dergelijke zijn dus enorme concurenten van mensen als het gaat om voeding. We starten met voedzame planten, gooien 90% weg en consumeren dan wat overblijft.

Vlees is een plantvervanger

Vlees is dus een plantvervanger in de zin van voeding. Het is een heel verkwistende plantvervanger alleen al uit oogpunt van verspilde energie en middelen. Tel daar nog bij de inherente problemen van industriële schaal en je bent helemaal klaar voor een economische en ecologische ramp. Daar glijden we nu steeds sneller naar af.

Minderheid

Mensen zijn behoorlijk in de minderheid als het gaat om voeding. Slachtvee, melkvee en pluimvee staan vooraan bij het uitdelen van voedsel in Nederland. Zo zijn er bijna 4 miljoen koeien, 12,5 miljoen varkens en bijna 100 miljoen kippen in Nederland. Koeien en varkens eten nagenoeg net zo veel als mensen. Laten we veronderstellen dat 30 kippen ongeveer even zwaar zijn als een mens, dan kom nog eens ruim 3 miljoen “mens-equivalenten’. Totaal dus 19,5 miljoen eters. De te voeden bevolking is in Nederland dus niet bijna 17 miljoen eters, maar 36,5 miljoen eters, waarbij mensen in de minderheid zijn. Willen we al die extra eters aan tafel of zullen we dat smakelijke en voedzame plantaardige voedsel gewoon zelf eten?

Energie in de ecologie

Howard T. Odum is een ecoloog die beschouwd mag worden als een belangrijke bron van inspiratie en informatie voor David Holmgren in de ontwikkeling van permacultuur. Odum deed fundamenteel onderzoek naar energiestromen in ecosystemen. Hij maakte (als eerste?) helder inzichtelijk dat de energie in ecosystemen vanaf de primaire productie door planten, snel bergafwaarts gaat in de consumptie door planteneters, vleeseters en afvaleters. Zie ook Wikipedia.

Leidraad in elke duurzame ontwikkeling en ecologisch verantwoorde economie zou deze simpele en heldere inzichten moeten volgen. De rest is gewoon fysieke onzin.

Behoefte aan cool

Vlees is kennelijk de behoeft aan uitdrukking van macht en overvloed. In onze cultuur gaat het allang niet meer om gezondheid en voedingswaarde. Het gaat om geld en machtsvertoon. De ombuiging is dus niet zozeer in het vervangen van de voedingswaarde van vlees, want die is eigelijk -90%. Maar meer een kwestie van een gedachtensprong naar plantaardig voedsel als het summum van overvloed en aanzien. Plantaardig! is cool!

EU: permacultuur & biodiversiteit

Op 19 januari 2010 verscheen* een rapport van de Europeese Commissie over biodiversiteit: Opties voor een EU-visie en een EU-doel voor biodiversiteit na 2010. Daarin onder meer de volgende passage:

“Permacultuur lijkt beloftes in te houden als effectieve beschermer en hersteller van biodiversiteit. Deze aanpak moet nader worden onderzocht en bevorderd. De EU moet er ook voor zorgen een volledig beeld te krijgen van de gevolgen van haar consumptiepatronen voor de biodiversiteit buiten haar grenzen.” – p.8

Continue reading “EU: permacultuur & biodiversiteit”

PermaBlitz Donaties Welkom

Aardwerk organiseert komend voorjaar weer PermaBlitzen in Eindhoven. Iedereen die meedoet stelt de eigen tijd gratis ter beschikking. Om PermaBlitz mogelijk te maken is echter nog steeds ook geld nodig. Vindt u het concept van PermaBlitzen belangrijk voor de ontwikkeling van duurzamer en een gezelliger samenleving, overweeg dan een kleine schenking aan Aardwerk om dit werk voort te zetten. U helpt daarmee ook de mensen die wel meedoen maar eigenlijk niet de kosten kunnen dragen.

Andere manieren om PermaBlitz te steunen zijn donaties in-natura van bijvoorbeeld planten, zaden, (schoon) karton en papier, stro, (schoon) bouwhout en puin en natuurlijk uw tijd en expertise – letterlijk: liefdewerk & oud papier. Ook is Aardwerk geïnteresseerd in het (gratis) gebruik van opslagruimten, wekrplaatsen en transportmiddelen.

Voor een donatie in Euro’s kunt u gebruik maken van de donatieknop hier op de Aardwerk website. Voor in-natura donaties graag contact met ons opnemen via email.

Earth Overshoot Day komt er aan

Wat is Earth Overshoot Day?

De aarde produceert in één jaar een zekere hoeveelheid materialen (o.a. biomassa). De wereldbevolking verbruikt in één jaar een zekere hoeveelheid materialen. Bereken wat verbruik en productie per dag is. Tel dan het aantal dagen waarin de wereldbevolking de productie van dan jaar opmaakt. Sinds 1986 verbruikt de wereldbevolking meer dan de aarde in één jaar kan produceren. De dag waarop deze trieste mijlpaal bereikt wordt, heet Earth Overshoot Day – de Dag van de Onduurzaamheid. Vorig jaar was dat 23 september. Dit jaar wordt het…

De rest van het jaar teren we in op het ecologische kapitaal van de aarde… nu voor de 23ste keer.

Duurzaamheid

De dag van de Duurzaamheid: 09-09-09.

Wat is dat eigenlijk: “duurzaamheid”?

Wikipedia laat zich diplomatiek uit en zegt:

Duurzaam kan verwijzen naar:

duurzaam (tijdsduur) – van lange duur; van een product: dat lang meegaat.

duurzaam (ontwikkeling) – van een proces: dat permanent kan worden toegepast omdat het de aarde niet uitput; van een product: dat gemaakt wordt met een productiemethode die in deze zin duurzaam is.

Duurzaam heeft dus enerzijds iets te maken met tijd, tijdschaal en tijdperceptie. Anderzijds gaat het om een keuze voor het eigen voortbestaan op het niveau van individu, gezin, gemeenschap, mensheid. Een begrip met veel speling in de betekenis en toepassing ervan. Duurzaamheid is een verwijzing naar het geheel van duurzame dingen en gedragingen.

Duurzaamheid en permacultuur

Vanuit de permacultuur kijken we naar duurzaamheid door de bril van systeemecologie. Een systeem is duurzaam wanneer het over langere tijd (denk aan honderden tot duizenden jaren) in essentie een zelfde identiteit en karakter behoud waarbij de samenstellende elementen voortdurend in beweging zijn. Het is een stabiel patroon in een dynamisch milieu. Duurzaamheid is dynamisch!

Een (eco)systeem kan duurzaam zijn juist omdat het in staat is te reageren op veranderingen in het milieu en daarbij, met gebruikmaking van de onmiddellijke omgeving, het eigen karakter, vorm en functioneren in stand te houden.

Lokale kringlopen van materialen zijn essentieel voor het realiseren van duurzaamheid.

Duurzame energie bestaat niet

Energie is onderworpen aan de wetten van thermodynamica. Energie beweegt zich altijd van een meer geordende toestand (zeg voor het gemak: warm en geconcentreerd) naar een minder geordende toestand (zeg: koud en meer verspreid). Het is een onomkeerbare en onvermijdelijke eigenschap van ons universum – niet onderhevig aan democratische besluitvorming of bedrijfsplanning. De kunst is om energie zo lang en zo langzaam mogelijk door een systeem te leiden om er zo veel mogelijk van te genieten.

De industriële aanpak is grootschalig waarbij energie vaak met grof geweld verbruikt wordt, zoals in de verbrandingsmotor van uw auto. Heeft het eenmaal geknald dan is de energie onherroepelijk verbruikt. Wat rest is warmte en ravage. Door herhaling kun je voortdurend energie omzetten in arbeid. Dat is wat gebeurt in de motor van uw auto en dat vraagt een voortdurende aanvoer van brandstof.

In de levende natuur is de aanpak iets subtieler. In zo klein mogelijke stapjes wordt een brandstof, bijvoorbeeld suiker, omgezet in arbeid door het één voor één verplaatsen van elektronen. Bij dat proces komst steeds een heel klein beetje energie vrij, wat meteen opgeslagen wordt in een soort batterijtjes die de energie brengen naar plekken waar het gebruikt wordt om bijvoorbeeld een spier te laten samentrekken, een signaal van het oog naar de hersenen te vervoeren of om de informatie van een DNA molecuul om te toveren tot insuline, een celwand of meer DNA. Energie beweegt zich in uiterst kleine stapjes, soms duizenden per seconde, door een levend organisme op zijn weg van lichtenergie (van de zon) naar warmte die weer aan de omgeving afgegeven wordt.

Duurzame energie is schijn

Niettemin lijkt energie niet op te raken in onze wereld. Dat komt omdat wij een grote kernreactor vlak in de buurt hebben die al zo’n 5 miljard jaar overvloedig energie over ons uitstort, 24 uur per dag, elke dag opnieuw. Zonder de aanhoudende stroom van verse energie van de zon zou het in korte tijd afkoelen op aarde en zou het leven simpelweg ophouden. Op de schaal van een mensenleven of zelfs op de schaal van de mens als soort lijkt de energievoorraad schier eindeloos. Maar het gebruik ervan is puur éénrichtingsverkeer. Eenmaal gebruikt, valt er niks te “kringlopen”.

Wordt vervolgt…