Strobalenteelt: permacultuur of niet?

Moestuinieren op strobalen is dat nu permacultuur of niet? Dat hangt er van af – een standaard-antwoord in permacultuur ontwerpfilosofie.

Wanneer het criterium is dat een systeem duurzaam regeneratief moet zijn, dan valt strobalenteelt al snel af. Als educatieve strategie om voedsel-soeverijniteit dichter bij stadsbewoners te brengen kan het een prima eerste stap zijn.

Het is een illusie te denken dat voedsel kweken op strobalen een duurzame invulling is voor stadslandbouw, op welke schaal dan ook.

  • Strobalen hebben een eenzijdige voedingswaarde: voornamelijk koolstof. Nu nemen planten weinig koolstof op via hun wortels. Koolstof uit de lucht wordt in de bladeren opgenomen en omgezet in suikers: de batterijen van de plant.
    Strobalen moeten geprepareerd worden door de toevoeging van essentiële voedingsstoffen en micronutriënten.
  • Strobalen als substraat, is een beperkt succes. De open structuur van stro zorgt weliswaar voor het opnemen van water, maar geeft dat water ook weer snel af aan de omgeving doordat er heel veel verdampingsoppervlak is.
    De aanleg van een permanent bevloeiingssysteem is onontbeerlijk.
  • Strobalen verteren gedurende een groeiseizoen door de toevoeging van voldoende stikstofhoudende organische materialen, water, lucht en de activiteit van microben. Strobalen vallen naar verloop van tijd uit elkaar en moeten dan vervangen worden.
  • Het doel van het kweken van voedsel heeft oogsten tot gevolg. Nutriënten worden dus afgevoerd. Meestal wordt er bij strobalenteelt geen rekening gehouden met het sluiten van de nutriënten kringloop door het terugbrengen van keukenafval, poep en plas van van de consument. Veelal omdat dat stuit op bezwaren van de perceptie van onhygiënisch en vies in de stedelijke context.
  • In de context van tijdelijk voedselkweken op vervuilde grond en braakliggende bouwgrond, is strobalenteelt een verhulling van een probleem dat daarmee gelegitimeerd wordt zonder dat het onderliggende probleem wordt opgelost.

Maar zoals gezegd strobalenteelt kan een educatief effect hebben in de zin dat het het proces van voedselkweken dicht bij huis kan brengen voor stadsbewoners. Het meeste van ons moderne voedselsysteem is verborgen voor mensen in de stad – ondertussen wereldwijd meer dan de helft van de bevolking en in stedelijke gebieden zoals Nederland zal dat percentage nog hoger liggen. Voedsel komt voor ons in beeld op het moment dat het in de supermarkt in het schap verschijnt – of op tafel in het restaurant. De afvalproducten verdwijnen uit beeld in de afvalemmer of in het toilet. Een paar strobalen in de eigen buurt kunnen een wonderbaarlijk wereld openen die tegelijkertijd respect bijbrengt voor de natuur – en de boeren op het land – en een gevoel van bevrediging en zelfvertrouwen in het vermogen voor jezelf te kunnen zorgen. Dit opent deuren naar de ontwikkeling van radicale transitie die onvermijdelijk is op weg naar een meer duurzame samenleving.

De ervaring met strobalen heeft ook lessen over de mogelijkheden en beperkingen van deze methode en kan door kritische reflectie dus leiden naar betere methoden. Van fouten maken leer je het meest!

Strobalenteelt: goed fout dus 😉