Aardwerk Stages & Projecten | Internships

Ben jij een MBO, HBO of WO student? Op zoek naar een leuke en leerzame stage of (afstudeer-) project in kleinschalige en duurzame ontwikkeling? Dan is een stage of project bij Aardwerk wellicht iets voor jou.

Are you a vocational, BA or MA student? Looking for a fun and educational internship or project in small scale and sustainable development? Maybe Aardwerk has just the thing for you.

Aardwerk beweegt zich op het snijvlak van wetenschap, kunst, ambacht en gemeenschapsontwikkeling. We zijn een internationaal inclusieve groep ondernemende mensen. Bij ons staat leren door doen centraal. We werken vanuit zelf voorzien in primaire behoeften (energie, water en voeding).

Aardwerk operates on the interface of science, art, craftmanship and community development. We are an internationally inclusive group of enterprising people. Central in our philosophy is learning by doing. We work from self-sufficiency in primary needs (energy, water and food).

Onze projecten zijn kleinschalig en nauw verbonden met de “genius loci” en de locale gemeenschap. We zijn niet vies van technologie, met gezonde skepsis. Permanente innovatie is waar we leven. We organiseren evenementen voor publiek en ontwerpen en beheren o.a. buurtmoestuinen en voedselbossen. We hebben een uitgebreid nationaal en Europees netwerk op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Our projects are small scale and closely tied to the “genius loci” and the local community. We’re not averse of technology, with healthy scepcis. Permanent innovation is where we live. We organise public events, design and manage e.g. community gardens and food forests (a.k.a. forest gardens). We have large national and European network in sustainable develpment.

We hebben stageplekken voor studenten uit allerlei richtingen, van ontwerp en onderzoek tot tuinieren en theater. Als het maar uitdagend en vooral leuk is!

We have internship openings for students of many different departments, from design and research to gardening and theatre. As long as it challenging and fun!

Voor internationale studenten: we spreken Engels en help je graag bij het oefenen van je Nederlandse conversatie vaardigheden.

For international students: we speak Enlish and love to help you practice your Dutch conversation skills.

Heb je belangstelling? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Interested? Contact us for an obligation free introduction.