GreenDragons :: Hackathon

Datum/tijd: 12 oktober van 10 tot 22 uur.
Locatie: MAD emergent art center, Vestdijk 280 • 5611 CZ Eindhoven
Telefoon locatie: 040 21 33 032
Contact en aanmelding: leo@aardwerk.org
Deelname kosten: €15 pp (inclusief lunch & diner)

In samenwerking met MAD emergent art center nodigt Aardwerk je uit mee te doen aan 12 uur samen werken aan de ontwikkeling van een rollenspel as didactische werkvorm binnen permacultuuronderwijs.

Technologie, verhalen vertellen en spelenderwijs leren komen op een creative manier samen onder de paraplu van permacultuur – een systeem om een bloeiende samenleving vorm te geven die Aarde en Mens respecteert en koestert. ‘Met de natuur mee, niet er tegenin‘, zou je kunnen zeggen.

Verhalen vertellen, bord- en kaartspellen zijn een eeuwenoude traditie in het bewaren en doorgeven van kennis en vaardigheden. In de 21ste eeuw tot nieuw leven gewekt in de vorm van console en online spellen.

Rollenspel is een moderne werkvorm in constructivistisch, probleem-gestuurd competentie leren. Gebaseerd op leertheorieën van o.a. Jean Piaget, waarbij er van wordt uitgegaan dat nieuwe kennis en vaardigheden worden ontwikkeld, voortbouwend op bestaande kennis en vaardigheden, door te DOEN, te reflecteren en bij te sturen. Dat dit ook een van ontwerpmethode is binnen permacultuur is natuurlijk geen toeval.

Voor ons project nemen we het rollenspel Dungeons & Dragons als uitgangspunt. Dit spel werd oorspronkelijk uitgebracht als een bordspel (‘pen and paper game’) en in het computertijdperk ontwikkeld tot spel voor computer, netwerkspel voor groepen en MMORPG.

De hackathon gaat enerzijds over het bedenken en uitwerken van een verhaallijn, die ook als bordspel meteen te spelen is. Het tweede spoor heeft een module voor Neverwinter Nights (Aurora engine) als bestemming. We zullen een simpele module maken die ook meteen op het netwerk te spelen is.

Uitdagingen zijn o.a. het maken van klassen, objecten en interacties die het leren van permacultuur ethiek en ontwerpprincipes mogelijk maken.

Het programma

1. Korte introductie van de organisatoren en wat we gaan doen – European Permaculture Teachers partnership (EPT) en het leer/spel project
2. Introductierondje langs de deelnemers
3. Spelen van Dungeons en Dragons als bordspel (pen & paper game)
4. Uitgebreide presentatie van het GreenDragons rollenspel en de functie die het krijgt in permacultuuronderwijs
5. Scoping van het project: raamwerk, context, mogelijkheden en beperkingen
6. Definitie van de hackathon: watt gain we vandal done en produceren? Wat kan het vervolg zijn?
7. Formeren van groepen: hackers, permies en creatieven
8. Spelen van schermspel Neverwinter Nights (NWN). Hoe werkt het vanuit het perspectief van de speler?
9. Werken in groepen: Aurora toolset, klassen ontwerpen voor PC’s en NPC’s (Player Characters en Non Player Characters), objecten, feats (vaardigheden), opdrachten, beloningen.
10. Werken in groepen: Bouwen van een simpele NWN module met script en dialoog
11. Werken in groepen: wat zijn mogelijke vervolgstappen?
12. Presentatie van de resultaten. De meest interessante bijdrage wordt beloond met een verrassingsprijs.
13. evaluatie en volgende stap(pen).

Tussendoor hebben we diverse pauzes, lunch, diner en een afsluiting met een hapje en drankje.

Sommige groepen willen misschien meer in de Aurora toolset duiken, anderen gaan misschien liever aan de slag met het schrijven van verhaallijnen en dialogen (permacultuur ontwerpopdrachten). Dat is ook prima.

Een van de vervolgactiviteiten is een ‘duurzaamheidsproject’ met studenten van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). Zij gaan verder met het verdiepen van de verhaallijnen en het uitschrijven van dialogen voor het GreenDragons spel.
Het spel wordt verder gepresenteerd en ontwikkeld in het kader van het EPT partnership programma en zal o.a. worden toegepast in het permacultuuronderwijsaanbod van Aardwerk.

Gemaakte bijdragen (modules, verhalen en diaogen) worden gepubliceerd onder Creative Commons Licentie BY-SA.
We maken o.a. gebruik van de Pathfinder Open Gaming License. Hoewel de NWN Aurora enigen geen open source is, kan in de toekomst wel gebruik gemaakt worden van de OpenSource variant GemRB Game Engine. NWN is momenteel DRM-vrij beschikbaar via GOG.com.

Breng je eigen laptop mee. Voor MS Windows (XP/Vista/7) hebben we een DRM-vrije versie van NWN en de Aurora Toolset beschikbaar. We raden Linux gebruikers aan vooraf NWN te installeren – een niet-triviale operatie 😉 Voor Mac OSX is wel client software beschikbaar, maar geen toolset. Moet geen probleem zijn bij het werken in groepen.
Voor wie zich wil storten op het modelleren van objecten, PC’s en NPC’s en landschappen/gebouwen raden we Blender aan.
Ervaring met RPG modding is handig.

Voor meer informatie en aanmelden kan je een email richten aan leo@aardwerk.org.