PermaEducatie Opleiding op komst

Atelier Aardwerk DKA 2.0Bij Aardwerk wordt hard gewerkt aan een full-time opleiding tot een breed inzetbare docent / trainer / facilitator met permacultuur als leidraad in alle aspecten van de cursus.

De opleiding heeft enerzijds als doel mensen op te leiden voor de diverse permacultuurscholen in binnen en buitenland, niet op de laatste plaats de Permacultuur Academie Zutphen en Atelier Aardwerk zelf. Permacultuur en emergent systems design biedt een integraal raamwerk voor het ontwerpen en uitvoeren van veerkrachtige en duurzame bedrijven, organisaties, economieën en samenlevingen. Daarom verwachten we anderzijds dat afgestudeerden ook een plek vinden in onderwijs voor biobased economies, design, architectuur, ruimtelijke ordening, maatschappelijke ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen en nieuwe economie. Daarnaast zullen zij werk vinden of creëren als adviseurs en ontwikkelaars in veranderingsprocessen in bedrijven en organisaties, CPO, educatieve uitgeverijen, mvo, overheden etc.

Welke vorm de opleiding precies gaat aannemen is nog sterk in ontwikkeling. We leggen nu de laatste hand aan een beknopte studiegids. Opties zijn ondermeer te starten als een minor binnen bestaande opleidingen of als particuliere school. We overwegen een part-time variant voor volwassenen die van beroep willen veranderen, eventueel naast een bestaande baan. De kosten worden in overleg vastgesteld.

Mogelijke vestigingsplaats is de Groene Campus van het voorgenomen DKA 2.0 initiatief (op het terrein van het voormalige De Kleine Aarde in Boxtel).

Mogelijke start op kleine schaal in juli 2014 als zomerschool, met een grondige introductie in ontwerp van educatieve ecosystemen. Met uitgebreide aandacht voor systeem denken en ethiek en ontwerpprincipes.

Aanmelden

Wie zich alvast vrijblijvend wil aanmelden als potentiële student kan zich aanmelden met contactgegevens, cv en motivatie via email aan leo@aardwerk.org.