Urban Farming Module Life & Landscape

Simplified_treeBeginnen bij het begin: Leven & Landschap. Na een korte introductie van de Domeinen van het Leven, oefenen we met het identificeren van geselecteerde planten en dieren. We kijken ook naar enkele schimmels en bacteriën welke van belang zijn voor voedselproductie en -conservering. Je gaat naar huis met kweeksetjes voor zuurkool en yogurt.

Starting at the beginning: Life & Landscape. After a brief introduction of the Domains of Life we practice identifying selected plant and animal species. We also take a look at a few species of fungi and bacteria relevant to food production and conservation. You go home with your own starter kit for making sauerkraut and yogurt.

Lokatie voor deze module: Aardwerk HK in Son (bij Eindhoven). Veldwerk op loopafstand en TU/e Buurtmoestuin in Eindhoven.

Location for this module: Aardwerk HQ in Son (near Eindhoven). Fieldwork at walking distance and TU/e Community Garden in Eindhoven.

Uw gidsen bij dit avontuur: Leo Bakx en jij zelf.

Your guides on this journey: Leo Bakx and yourself.

Cursus in het Nederlands; expat-vriendelijk.

Course in Dutch; expat-friendly.

Registratie is doorlopend open. Als je deze module mist kan je ze een andere keer inhalen. Deze module wordt herhaald in februari 2017.

Registration is still open. If you miss this module and want to catch up another time: this module will be repeated in February 2017.

P1080566