Vacatures / Vacancies

English below

Statia :: Februari :: PDC

co-docenten permacultuur

Voor de PDC cursus in februari zoeken we een of meer co-docenten die willen meewerken in een leuk internationaal docententeam. Je moet minimaal in het bezit zijn van een PDC certificaat en enige ervaring op onderwijsgebied hebben. Een diploma permacultuur en/of ervaring met lesgeven in de permacultuur is wenselijk maar niet noodzakelijk. Het is een goede gelegenheid om op een exotische locatie nieuwe ervaringen op te doen en je lesgeven en organiseren van leersituaties te verdiepen.

Een goede beheersing van de Engelse taal is een vereiste.

Wordt je geselecteerd als co-docent dan krijg je een bijdrage in je reiskosten plus gratis maaltijden en eenvoudige accommodatie. We verwachten dat je de hele maand februari 2013 op Statia verblijft – dus een paar dagen voor de aanvang van de cursus arriveert en een paar dagen na de cursus pas weer vertrekt. Als je eerder wilt komen en/of langer wilt blijven (tot maximaal 6 maanden met NL paspoort of 3 maanden met een ander paspoort) dan kunnen we dat in overleg regelen. De Statia PDC is een drie-weekse cursus. Voor details zie onze cursus info.

huishoudelijk assistent

Voor dezelfde cursus zoeken we ook een of meer goed gemotiveerde mensen die willen assisteren bij de huishoudelijke werkzaamheden als koken, fourageren, opruimen en klaarzetten en in het algemeen de zorg voor het welzijn van cursisten en medewerkers.

Ervaring in werken met groepen tussen 16 en 30 personen is gewenst. 24 Uur per dag leven met zo’n grote groep kan heel intensief zijn en is beslist niet voor iedereen 😉

We verwachten minimaal het bezit van een PDC – zodat je het gedachtengoed van de permacultuur begrijpt en kunt uitdragen. Een goede beheersing van de Engelse taal is vereist. Je moet minstens 1 maand (februari 2013) beschikbaar zijn. Als je eerder wilt komen en/of langer wilt blijven (tot maximaal 6 maanden met NL paspoort of 3 maanden met een ander paspoort) dan kunnen we dat in overleg regelen.

Huishoudelijk assistenten krijgen gratis maaltijden en eenvoudige accommodatie. Reiskosten en verzekeringen betaal je zelf.

Medewerker permacultuur tuinbouw project

In samenwerking met GreenBlend is Aardwerk betrokken bij de ontwikkeling van een tuinbouwbedrijf volgens permacultuur ethische en ontwerpprincipes. Het bedrijf wil zich transformeren tot een toonaangevend voorbeeld van duurzaamheid en innovatie op het gebied van gezonde voeding en vruchtbaarheid in de Caribische regio.

Jij kan daarbij assisteren. Naast werk in het veld is er ook ruimte voor verdieping in permacultuur, in het bijzonder natuurlijk permacultuur in een tropisch klimaat. Je kan werken aan een eigen onderzoek en lekker luieren aan het strand, wandelen op en in de vulkaan of duiken in de directe omgeving van het eiland. Want ‘s middags en in de weekends ben je vrij.

Je leeft en woont samen met andere vrijwilligers in een eenvoudig tentenkamp met openlucht keuken en eenvoudige sanitaire voorzieningen – die je ook zelf mee mag verbeteren en uitbreiden. We vragen een bijdrage van USD 20 per week voor de kosten onderhoud van het kamp en maaltijden. Je betaalt je eigen reiskosten en verzekering.

We verwachten dat vrijwilligers minstens een PDC certificaat hebben. Je kan dit vrijwilligerswerk inzetten als onderdeel van je diplomatraject, waarbij wij zorgen voor begeleiding. Een goede beheersing van de Engelse taal is vereist.

We verwachten dat je minstens 3 maanden blijft. Mensen met een NL paspoort kunnen to maximaal 6 maanden blijven.

Boxtel :: Juli 2013 :: PDC

Ook voor de PDC cursus in Boxtel zoeken we co-docenten en huishoudelijk medewerkers. Aanbod en voorwaarden zoals bij de Statia PDC. Met als verschil dat de PDC in juli een twee-weekse cursus is, terwijl de Statia PDC een drie-weekse cursus is.

De Boxtel locatie is het voormalige De Kleine Aarde complex, waar we (onder voorbehoud) gebruik maken van het bezoekerscentrum en de omliggende terreinen. Ook hier kan gekampeerd worden, terwijl we voor een beperkt aantal mensen eenvoudige kamer accommodatie beschikbaar hebben.

Solliciteren

Je kan je vrijblijvend aanmelden als belangstellende voor een of meer vacatures door een email met uitgebreid CV en motivatiebrief te sturen aan leo@aardwerk.org. Sluitingsdatum is 1 december 2012 voor de vacatures van co-docent en huishoudelijk assistent. Er is geen sluitingsdatum voor de project medewerkers.

STATIA :: FEBRUARY :: PDC

co-teacher permaculture

For our three-week PDC course in February on Statia, Caribbean Netherlands we are looking for one or more co-teachers. You will be working in an interational teaching team. We expect at least a PDC certificate and some experience in (adult) teaching. A permaculture diploma or previous experienc in teaching permaculture is helpful but not required. This is a great opportunity for new experiences in a lovely exotic location, perhaps to deepen your understanding of teaching and facilitating learning permaculture.

A good command of English is required.

When you are selected as co-teacher you will get a contribution towards your travel expenses and free meals and simple accommodation at our camp site. We expect that you will stay on Statia all through the month of Februay 2013 – so from a few days before the course starts till a few days after it finishes. If you want to arrive earlier or stay longer (up to 6 months with a Dutch passport or 3 months with other passports) we are happy to arrange that. The Statia PDC is a three-week course. For more details, please visit our course info page.

hospitality assistent

For the same course we are looking for one or more well motivated people who would like to help out with practical hospitality work like cooking, cleaning, foraging, preparing and maintaining the camp site and course venue and in general taking care of the wellbeing of participants and co-workers.

Experience in working with groups of 16 to 30 people is recommended. Living with such a large group 24/7 can get pretty intens and is not suitable for everybody 😉

Candidates are required to have a PDC certificate – so you will understand and practice permaculture ethics and design. You need to be fluent in English. You need to be available for at least 1 month (February 2013). If you want to arrive early or stay longer (6 months on a Dutch passport or 3 months on other passports), that can be arranged.

As a hospitality assistent you wll get free meals and simple accommodation at our campsite. You pay your own travel expenses.

Volunteer worker at permaculture market garden project

In co-operation with GreenBlend we are developing market gardening on Statia using permaculture ethics and design principles. The company is transforming into a leading example of sustainable and innovative food production and fertility in the Caribbean region.

You can be a part of that. Next to the usual field work there will be opportunity to depen your understanding and skills in permaculture, especially tropical permaculture of course. You will also be able to do a personal project, relax on the beach, hike the vulcano or dive right off the island. As you will have plenty of free time in the afternoons and weekends.

You will live and work with other volunteers and co-workers at a camp site with open air kitchen and facilities – which you can help improve and expand. We ask a 20 USD contribution towards maintenance costs and meals. You pay your own travel and insurance.

We expect our volunteers to be fluent in English and have at least a PDC certificate. Your experience with our project may count as Diploma work. We are happy to provide mentoring and coaching for anyone looking to do their permaculture Diploma on Statia.

We expect you to stay at least 3 months on the project. People with a Dutch passport can stay a maximum of 6 months. 3 months for other passport.

BOXTEL :: JULI 2013 :: PDC

For our PDC course in Boxtel in July 2013 we are also looking for co-teachers and volunteers. Job description and requirments are the same as for Statia. The main difference is that Boxtel is a 2-week format, while Statia is a 3-week format (due to tropical conditions).

The Boxtel venue also has a camp site and a limited number of simple rooms available.

Application

Please send your obligation free apllication by email with detailed CV and letter of motivation to leo@aardwerk.org. Closing date for Statia PDC co-teacher and hospitality assistent vacancies is 1 December 2012. There is no closing date for other volunteer work on our Statia project.